Ledevergaderings/Member Meetings

 

Ledevergaderings vind minstens vier keer per jaar plaas.  Gewoonlik praat 'n genooide spreker oor 'n onderwerp rakende Stellenbosch.  Onderwerpe van vorige vergaderings kan gesien word by Vorige Vergaderings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Member meetings are held at least four times per year.  Usually an invited speaker presents an oral presentation on a subject regarding Stellenbosch.  Subjects of previous meetings can be seen at Previous Meetings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

JAARPROGRAM 2019
 

BESTUURSVERGADERINGS

LEDEVERGADERINGS

SPREKERS

ONDERWERPE

Voorgelegen
Dorpstraat 116

N G Kerk
Stellenbosch-Wes
Konferensiekamer

Woensdae 10:00

Woensdag 19:00


23 Januarie
 


20 Februarie
  

13 Maart   

Algemene Jaarvergadering

Mnr Hennie Vos, bekende historiese argeoloog 

Woelinge in en om die 1687 kerkie van Simon van der Stel

15 Mei

22 Mei 

Mnr Coen Calitz
021 8870705

Die Stellenbosse berge en bergklimmers.


21 Augustus
 

28 Augustus

Prof Johan de Villiers 
021 8870904

Korps Pandoere


16 Oktober
 

30 Oktober 

Dr Annemarie van Zyl
(Erfeniskonsultant)

Die restourasie van Huis Lucie in Dorpstraat.


Saterdag 10:00
 


Afsluitingsgeleentheid
 

23 November

Lanzerac

Woordfees: 01-10 Maart, Menseregtedag: 21 Maart
Skoolkwartale: 09 Januarie-15 Maart; 02 April-14 Junie; 09 Julie-20 September; 01 Oktober-04 Desember
Paasnaweek: 19-21 April, Hemelvaart: 30 Mei