Ledevergaderings/Member Meetings

 

Ledevergaderings vind minstens vier keer per jaar plaas.  Gewoonlik praat 'n genooide spreker oor 'n onderwerp rakende Stellenbosch.  Onderwerpe van vorige vergaderings kan gesien word by Vorige Vergaderings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Member meetings are held at least four times per year.  Usually an invited speaker presents an oral presentation on a subject regarding Stellenbosch.  Subjects of previous meetings can be seen at Previous Meetings

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

JAARPROGRAM 2021
 

BESTUURSVERGADERINGS

LEDEVERGADERINGS

SPREKERS

ONDERWERPE

Voorgelegen
Dorpstraat 116

N G Kerk
Stellenbosch-Wes
Konferensiekamer

Woensdag 10:00

Woensdag 19:00


10 Februarie
 

10 Maart

24 Maart
Algemene Jaarvergadering

Prof Diko van Zyl

Wynpionierplase van Stellenbosch en omgewing

21 April

DINKSKRUM OOR DIE TOEKOMS VAN DIE STELLENBOSSE HEEMKRING
Belangstellende lede welkom om vergadering by te woon. Gee asb name deur aan sekretaris

5 Mei

26 Mei

Dr Hannes Theron

Eersterivier en Seevlakskommeling .


25 Augustus
 

1 September

Prof Hermann Giliomee

Die Vlaktemense


13 Oktober
 

20 Oktober

Prof Ernst Stals

Inwoners van die Weides


Saterdag 10:00
 


Afsluitingsgeleentheid
 

20 November

Bellevue

Woordfees: 17-24 September 2021, Menseregtedag: 22 Maart
Skoolkwartale: 15 Februarie - 23 April 3 Mei - 9 Julie; 26 Julie- 1 Oktober ; 11 Oktober- 15 Desember
Paasnaweek:2 -5 April, Hemelvaart: 13 Mei, Vryheidsdag: 27 April, Werkersdag: 1 Mei, Jeugdag: 16 Junie, Vrouedag: 9
Erfenisdag: 24 September