Predikantgrafte In die Moederkerk

Geelkopergedenkplaat, aangebring voor die preekstoel
ter ere van die vier predikante wat daar begrawe lê.
(Met die weerkaatsing van die preekstoel se voetstuk in die agtergrond.)

In die boek “Die Kerk van Stellenbosch”  verwys  die skrywers na drie predikantgrafte langs mekaar in die kerk, nommers 31, 32 en 33.

 

Dit was destyds algemeen die gewoonte in die Kaapse gemeentes om die ontslape predikante voor die preekstoel te begrawe. Alhoewel die posisies van die ander grafte in die kerk onbekend is, kan dus met veiligheid aangeneem word dat hierdie drie grafte die sentrale plek in die kerkvloer, vlak voor die preekstoel, sou ingeneem het en dat hier begrawe lê vier opeenvolgende predikante van Stellenbosch:

.  

Graf  31.  Ds. Eduard Arentz, oorlede 8 Julie 1749, en een van sy kinders;

Graf  32.  Ds. Willem van Gent, oorlede 10 Oktober 1744;

Graf  33.  Ds. Johannes Appeldoorn, oorlede  20 Sept.  1772,  en drie van sy kinders,
asook sy skoonseun en opvolger ds. Philippus Kuys, oorlede 29 Januarie 1785.

 

Die skrywers spreek die wens uit dat die gemeente op hierdie plek ’n sigbare herinnering aan hierdie vier leraars sal oprig, soos die voorbeeld van die Tulbaghse gemeente, wat in hul ou kerk ’n groot koperplaat in die vloer voor die preekstoel ingelaat het waarop die name van die vier leraars Meiring, Vos, Ballot en Kicherer, wat daar begrawe is, gegrafeer is.

 

Hierdie wens is enkele jare later vervul toe bostaande koperplaat in die kerkvloer ingebou is.